Lesna ulica 2
3230 Šentjur
Sedež: Lesna ulica 2, 3230 Šentjur, Poslovna enota: Obirska ulica 4, 1000 Ljubljana

UGODNO POMLADNA ELEKTRIKA 7/2022

Cenik električne energije za paket UGODNO POMLADNA ELEKTRIKA 7/2022, veljaven od 1. 4. 2021 dalje

Neobnovljiva energija Obnovljiva energija
Cena brez DDV Cena z DDV Cena brez DDV Cena z DDV
VT (EUR/kWh) 0,063000 0,076860 0,063800 0,077836
MT (EUR/kWh) 0,046000 0,056120 0,046800 0,057096
ET (EUR/kWh) 0,059000 0,071980 0,059800 0,072956

Sklepanje pogodbe s paketom UGODNO POMLADNA ELEKTRIKA 7/2022 je mogoče do 30. 6. 2021 oz. do razprodaje zakupljenih količin električne energije.

Cene iz tega cenika veljajo za gospodinjske odjemalce in za vse stopnje odjema, od 3 kW do 41 kW. Cene ne vključujejo dajatev za uporabo omrežja, trošarine ter drugih prispevkov, ki jih določa država RS in na katere posamezni prodajalec nima vpliva.

Cene iz tega cenika veljajo od 1. 1. 2021 do 30. 4. 2022.

Kupec je časovno vezan od dneva vključitve kupca v bilančno skupino prodajalca do poteka obdobja 12 mesecev, oz. največ do 31. 1. 2022.

Čas trajanja posamezne tarife VT, MT in ET je opredeljen v veljavnem aktu, ki ga izdaja Javna agencija RS za energijo, in sicer:

  • VT: od ponedeljka do petka od 06.00 h do 22.00 h;
  • MT: od ponedeljka do petka od 22.00 h do 06.00 h; sobote in nedelje ter prazniki od 00.00 h do 24.00 h;
  • ET: od ponedeljka do nedelje od 00.00 h do 24.00 h.

Cenik storitev

Storitev Enota Cena brez DDV Cena z DDV
Izpis konto kartice ali odprtih postavk kos brezplačno brezplačno
Obračun električne energije na zahtevo kupca kos brezplačno brezplačno
Prepis računa za električno energijo kos brezplačno brezplačno
Izpis porabe električne energije na zahtevo kupca kos brezplačno brezplačno
Navadni opomin* kos 5,00 EUR 5,00 EUR
Opomin pred ustavitvijo dobave električne energije* kos 10,00 EUR 10,00 EUR

*ne velja za potrošnike

Stroški opomina se za potrošnike zaračunavajo v skladu z 27.a členom Zakona o potrošnikih.

V skladu z 2. odstavkom 13. člena Pravilnika o izvajanju zakona o DDV se davek od stroškov opomina prodajalca ne obračunava. Na zahtevo odjemalca se izdela kopija ali prepis računa ali dobropisa za električno energijo.

Stroški izterjave in odklopa

Zaračunajo se dejansko nastali stroški.

Prihranite z nami
Ugodne cene električne energije
Garantirane akcijske cene za CELOTNO obdobje vezave.

Povprečna LETNA poraba električne energije (v kWh) (V kolikor ste vnesli MT in VT, vnos ET ni potreben. Če ste vnesli ET, vnos MT in VT ni potreben)

Slika zadnjega računa* če nam pošljete sliko zadnjega računa vam ponudbo pripravimo v 24 urah!

Slika zadnjega računa* če nam pošljete sliko zadnjega računa vam ponudbo pripravimo v 24 urah!