Lesna ulica 2
3230 Šentjur
Sedež: Lesna ulica 2, 3230 Šentjur, Poslovna enota: Obirska ulica 4, 1000 Ljubljana
Zakaj investirati v sončno elektrarno?

Ker v trenutku znižate (izničite) strošek (porabljene) električne energije, dolgoročno pa postanete neodvisni od gibanja cen električne energije na trgu.

Predvidena življenjska doba sončne elektrarne je 30 let ali več, predvidena povračilna doba pa je od 7 let do 10 let.

Ker je sončna elektrarna zeleni vir energije, omogoča trajnostno proizvodnjo električne energije in pripomore k čistejšemu okolju.

Pridobite lahko nepovratno finančno spodbudo s strani EKO sklada v višini 180,00€ za 1kVA inštalirane nazivne moči in sicer za največ 80% vsote priključnih moči odjemnih mest.

Kaj je sistem samooskrbe – net metering?

Gre za mehanizem, za katerega se pogosto uporablja tujka »net metering« in bi ga v dobesednem prevodu lahko imenovali sistem neto meritev.

Proizvodna naprava na obnovljive vire (sončna elektrarna) je povezana direktno v električno omrežje (deluje sinhrono z omrežjem).

Proizvedeno električno energijo proizvodna naprava oddaja direktno v omrežje, kadar objekt porablja manj električne energije kot jo proizvodna naprava proizvede.

Kadar objekt porabi več električne energije kot jo proizvodna naprava proizvede, pa objekt jemlje električno energijo iz omrežja.

Količina proizvedene in porabljene električne energije se meri preko dvosmernega števca. Enkrat letno se naredi obračun.

Kolikšna je garancijska doba posameznih komponent?

Podjetje Elektro Prodaja E.U. d.o.o. uporablja module vrhunske kakovosti, za katere proizvajalci dajejo 25 let produktne garancije in 30 let učinkovitostne garancije, s katero garantirajo 85% učinkovitost po 30 letih delovanja. Uporabljamo tudi opremo proizvajalca z garancijo do 25 let. Garancija na uporabljeno podkonstrukcijo je 10 let, nudimo pa tudi 10-letno splošno garancijo.

V kolikšnem času je projekt sončne elektrarne realiziran?

Običajni čas od podpisa pogodbe o izvedbi do priključitve v omrežje je približno 80 dni.

Ali je pri sončni elektrarni prisotno sevanje?

Paneli oziroma moduli ne sevajo, saj govorimo pri sončni elektrarni o enosmernih veličinah, kjer ni sevanja.

Kako je z gašenjem požara, če imamo sončno elektrarno?

Gašenje je možno v skladu z navodili, ki jih ima vsako lokalno gasilsko društvo.

Kako je z odsluženimi moduli?

Moduli so sestavljeni pretežno iz materialov, ki se dajo reciklirati.