Lesna ulica 2
3230 Šentjur
Sedež: Lesna ulica 2, 3230 Šentjur, Poslovna enota: Obirska ulica 4, 1000 Ljubljana
Zakaj Elektro prodaja E.U. d.o.o.?
 • preprosta menjava
 • ugodne cene elektrike
 • strokovnost in prijaznost svetovalcev
 • hitra odzivnost in prilagodljivost
 • možnost e-računa (prejem e-računa na email)
 • brez stroškov menjave dobavitelja
 • dosegljivost na telefonsko številko
Menjava
 • preprosta menjava
 • ugodne cene elektrike
 • strokovnost in prijaznost svetovalcev
 • hitra odzivnost in prilagodljivost
 • možnost e-računa (prejem e-računa na email)
 • brez stroškov menjave dobavitelja
 • dosegljivost na telefonsko številko
Kako lahko zamenjam dobavitelja?

Pokličite nas ali pošljite elektronsko sporočilo ali obiščete našo spletno stran, kjer izpolnete obrazec za povpraševanje, mi pa Vam uredimo pogodbo in Vam jo pošljemo. Podpisano pogodbo nam lahko pošljete na naš naslov ali po elektronski pošti. Sledi ureditev vključitve v bilančno skupino in z naše strani vrnjena podpisana pogodba takoj, ko se realizira menjava dobavitelja. Realizacija menjave pomeni, da je podpisana pogodba odobrena s strani sistemskega operaterja in le-ta tudi pridobi stanje števca na dan menjave.

Ali so kakšni stroški z zamenjavo dobavitelja?

Ne, menjava ni le brezplačna, ampak tudi enostavna.

Katere podatke potrebujem za zamenjavo dobavitelja?

Vsi podatki so na voljo na obstoječem računu za električno energijo;

 • Kupec – oseba, s katero je sklenjena pogodba o dobavi energije in hkrati plačnik računov;
  • naslov, na katerega se bodo pošiljali računi;
  • kontaktne podatke – telefonsko številko, elektronski naslov;
  • davčno številko.
 • Podatki o odjemu – posredovali boste sledeče:
  • številka merilnega mesta;
  • ime trenutnega dobavitelja;
  • distribucijski operater (Elektro Ljubljana, Elektro Primorska, Elektro Gorenjska, Elektro Celje, Elektro Maribor).
Lahko ob menjavi dobavitelja pride do prekinitve dobave elektrike?

Ne, v nobenem primeru ne more priti do prekinitve. Menjava dobavitelja nima nobenega vpliva na pritok elektrike v vašo domačo napeljavo.

Ob zamenjavi dobavitelja ne prihaja do posegov v omrežje, tako da to deluje popolnoma neprekinjeno.

Kdo bo po zamenjavi dobavitelja prihajal odčitavati stanje mojega števca?

Za Vas to ne pomeni nobene spremembe, saj za tovrstne odčitke skrbi sistemski operater distribucijskega omrežja – ne glede na to, katerega dobavitelja ste izbrali.

Ali moram najprej prekiniti pogodbo z dosedanjim dobaviteljem in o zamenjavi obvestiti Elektro podjetje?

Ne, ko nam pošljete podpisano pogodbo nazaj, je za vas to zaključeno. Za prekinitve dosedanjih pogodb, v Vašem imenu brezplačno poskrbimo mi.

Kako naj vem, če bom z menjavo res kaj prihranil?

Prosimo upoštevajte, da je izračun le informativen.

Zakaj imam prvi mesec po menjavi dobavitelja višji račun?

Ob menjavi dobavitelja SODO popiše stanje števca in na novo določi akontacije (predvideno porabo). Zavedene akontacije so lahko višje kot so bile do sedaj in kljub nižji ceni električne energije novega dobavitelja pride do tega, da je skupni znesek za plačilo višji kot je bil v preteklem mesecu. V takšnem primeru nam lahko sporočite stanje števca, mi ta podatek ponovno oddamo v sistem, na podlagi česar se ponovno preračunajo akontacije in če je poraba dejansko manjša, bo tudi račun nižji.

Kaj naj storim, če imam ob menjavi dobavitelja pri prejšnjem še dobropis?

V tem primeru morate pri prejšnjemu dobavitelju zahtevati vračilo zneska dobropisa.

Kako poteka postopek, ko merilno mesto prvič oz. ponovno priklapljam v omrežje?

Najprej je potrebno pri vašemu Izvajalcu nalog distribucijskega operaterja, ki je geografsko določen (Elektro Ljubljana d.d., Elektro Celje d.d., Elektro Maribor d.d., Elektro Gorenjska d.d., Elektro Primorska d.d.), pridobiti soglasje za priklop, na podlagi katerega vam v primeru novogradnje zgradijo priključek.

Več o tem, katere dokumente je potrebno pridobiti in postopek priključevanja Vam je na voljo na povezavi: http://www.sodo.si/za-odjemalce/prikljucevanje

Naslednja točka je sklenitev pogodbe z Elektro prodaja E.U. o dobavi električne energije. Gospodinjski odjemalci nam povpraševanje in potrebne podatke lahko sporočite na tej povezavi, mali poslovni odjemalci pa na tej povezavi.

Bodite pozorni, da v obrazcu izpolnite tudi polje davčna številka in v polje »Sporočilo« (v 3. koraku) navedete, da gre za novogradnjo oz. ponovni priklop.

Na osnovi posredovanih podatkov boste v nekaj dneh po pošti v podpis prejeli vso potrebno dokumentacijo, ki jo prosimo natančno preberite in preglejte navedene podatke, nato pa nam oba podpisana izvoda pogodbe in morebitne druge dokumente vrnite na naš naslov.

Po prejemu popolne dokumentacije vam po elektronski ali navadni pošti vrnemo vaš izvod takoj po ureditvi prestopa v bilančno skupino prodajalca. Na osnovi obojestransko podpisane pogodbe o dobavi električne energije lahko pri Izvajalcu nalog distribucijskega operaterja uredite priklop.

Kaj pomenijo izrazi na računu?
 • MT-tarifa dvotarifnega števca; od ponedeljka do petka od 22.00 h do 06.00 h; sobote in nedelje ter prazniki od 00.00 h do 24.00 h
 • VT- tarifa dvtarifnega števca; od ponedeljka do petka od 06.00 h do 22.00 h
 • ET- tarifa enotarifnega števca; od ponedeljka do nedelje od 00.00 h do 24.00 h
 • Trošarina je davek na določeno blago, opredeljen z Zakonom o trošarinah in Uredbo o določitvi zneska trošarine za energente. Višino določa Ministrstvo za finance RS
 • Obračunska moč je merilo največjega trenutnega odjema električne energije, ki ga omogoča priključek.  Obračunsko moč določa oz. opredeli moč glavne varovalke. Za gospodinjstva je ponavadi obračunska moč 6 ali 7 kWh
 • DO je kratica za distribucijskega operaterja. To je podjetje, ki vzdržuje, obnavlja in na novo gradi električno napeljavo na nekem območju ter odpravlja napake na napeljavi (prekinitve, izpade, kratke stike …) tako na daljnovodih kot v stavbah in gospodinjstvih. Uradno je pooblaščeni izvajalec nalog sistemskega operaterja distribucijskega omrežja na ozemlju Republike Slovenije (SODO), odgovoren za obratovanje, vzdrževanje in razvoj distribucijskega sistema električne energije na določenem območju, za medsebojne povezave z drugimi sistemi in za zagotavljanje dolgoročne zmogljivosti sistema za distribucijo električne energije.
 • Omrežnina za prenosni sistem je namenjena pokrivanju stroškov sistemskega operaterja prenosnega omrežja (Eles, d. o. o.), ki se nanašajo na vzdrževanje, delovanje in razvoj prenosnega sistema ter pokrivanju stroškov sistemskih storitev. Tarifne postavke za omrežnino za prenosni sistem so določene glede na obračunsko moč (kW) in prevzeto delovno električno energijo (kWh)
 • Omrežnina za distribucijski sistem je namenjena pokrivanju stroškov distribucijskega operaterja (SODO, d. o. o.), ki se nanašajo na vzdrževanje, delovanje in razvoj sistema. Skupaj s SODO d. o. o. naloge distribucijskega operaterja po pogodbi s SODO d.o.o. izvajajo elektrodistribucijska podjetja: Elektro Celje d. d., Elektro Gorenjska d. d., Elektro Ljubljana d. d., Elektro Maribor d. d. in Elektro Primorska d. d. Tarifne postavke za omrežnino za distribucijski sistem so določene glede na obračunsko moč (kW) in prevzeto delovno električno energijo (kWh).
Kdaj bom prejemal račun, če se odločim za Vas?

Račune za dobavljeno električno energijo prejmete predvidoma med 25. (v primeru akontacij) in 15. dnem v naslednjem mesecu za preteklo enomesečno obdobje.

Kako uredim plačevanje preko direktne obremenitve?

Postopek plačevanja preko direktne obremenitve lahko za vas uredimo mi. Na elektr.naslov nam sporočite vaše osebne podatke, merilno mesto, št. TRR in naziv banke. Na podlagi posredovanega, vam bomo poslali vlogo za direktno bremenitev, ki nam jo morate vrniti nazaj, podpisano z vaše strani.

Kako lahko uredim pošiljanje računov na moj mail?

Na elektronski naslov, po telefonu ali po pošti nam sporočite na kateri elektronski naslov Vam lahko pošiljamo račun in to bomo uredili začenši z naslednjim mesecem.

Kako in kdaj moram sporočiti odčitano stanje?

Stanje števca lahko sporočite po telefonu, na elektronski naslov ali preko spletne strani (podpora – obrazec jaljanje stanja), najkasneje v prvih treh delovnih dneh. Poleg odčitanega stanje (VT-MT ali ET, odvisno od vrste števca) morate nujno navesti še številko merilnega mesta (enotni identifikator).
Prvi mesec ob zamenjavi dobavitelja ne moremo upoštevati javljenega stanja števca, ker SODO opravi uradni popis stanja števca in se zabeleži njihov odčitek stanja števca. Enako velja tudi v primeru ko imate v mesecu obračuna predviden obisk odčitovalca števca, takrat se primarno zabeleži njihov odčitek in ne sporočeno stanje števca.

Obrazec javljanje števca

 

Podrobna navodila za postopek odčitavanja števca so na voljo na spodnjem linku:
http://www.elektro-ljubljana.si/1/Spremembe/Odcitavanje-stanja-stevca.aspx

VIR: elektro-ljubljana.si

Na kakšen način lahko reklamiram račun in postopek reševanja reklamacije?

Na voljo smo vam na tel.: 01/367-20-83  in mail: info@elektro-prodaja.eu, lahko pa pisno pošljete po pošti z Vašim kontaktom in obrazložitvijo same reklamacije (priložen račun, s št. merilnega mesta) in Vas bomo kontaktirali, ter skušali rešiti problematiko.

Vem, da bom odslej porabil manj/več električne energije. Kako naj spremenim ocenjeno porabo/pavšal?

Za spremembo akontacije nam najprej sporočite stanje vašega števca, na osnovi katerega boste prejeli nov izračun.

Z računom je vse v redu, a znesek je tako visok, da ga nikakor ne morem poravnati. Kaj naj naredim?

V takšnem primeru, Vas prosimo, da nas čimprej pokličete, ali pošljete pisno prošnjo.

Kdo skrbi za odpravljanje napak na omrežju in celotni infrastrukturi?

Za vse fizične posege v omrežje in odpravo vseh napak, ki onemogočajo dobavo električne energije, je pristojen lokalno pooblaščeni distribucijski operater.

Kontakti:
Distribucijski operater

Elektro Celje d.d.: 03 420 12 40
Elektro Ljubljana d.d.: 01 230 40 02
Elektro Maribor d.d.: 080 21 05
Elektro Gorenjska d.d.: 04 208 33 33
Elektro Primorska d.d.: 080 34 31

Zanima me, kako in kje dobite začetno števčno stanje ob zamenjavi dobavitelja? Vam ga moram sporočiti

Ne, sporočanje števčnega stanja ni potrebno. Distribucijski operater namreč ob zamenjavi dobavitelja popiše stanje števca z namenom, da bo prejšnji dobavitelj lahko izdal končni obračun, tako da tudi mi prejmemo popisano števčno stanje z njihove strani, ki je hkrati naše začetno stanje. To je za nas edini zakonsko sprejemljivi podatek za obračun električne energije.

Kakšno obračunsko moč imam?

Gospodinjski odjem

Nazivna jakost omejevalca toka Enofazni priključek   Trifazni priključek  
(A) Priključna moč (kWh) Obračunska moč (kWh) Priključna moč (kWh) Obračunska moč (kWh)
16 3 3 11 7
20 5 3 14 7
25 6 6 17 10
32 7 7 22 22
35 8 7 24 24
40 / / 28 28
50 / / 35 35
63 / / 43 43

Odjem na NN brez merjene moči

Nazivna jakost omejevalca toka Enofazni priključek   Trifazni priključek  
(A) Priključna moč (kWh) Obračunska moč (kWh) Priključna moč (kWh) Obračunska moč (kWh)
16 3 3 11 11
20 5 5 14 14
25 6 6 17 17
32 7 7 22 22
35 8 8 24 24
40 / / 28 28
50 / / 35 35
63 / / 43 43
80 / / / 55
100 / / / 69
123 / / / 86
160 / / / 110
200 / / / 138

Kdo bo po zamenjavi dobavitelja opravljal odčitavanje števca? Bo Elektro prodaja E.U. poslal svojega odčitovalca?

Ne, pri odčitavanju se nič ne spremeni.

Pozabil sem sporočiti števčno stanje! Kakšen bo moj račun?

Račun bo izstavljen po ocenjeni porabi. Pri naslednjem sporočenem števčnem stanju bo narejen poračun.
Če ne sporočite stanja števca do 3. dne v mesecu, je na računu upoštevana ocenjena poraba. Po prejemu naslednjega števčnega stanja, bo presežek ali primanjkljaj prikazan in upoštevan na naslednjem računu.

Imam digitalni števec, ki omogoča daljinsko sporočanje števčnih stanj. Jih lahko upoštevate ali moram dodatno odčitavati števec in vam sporočati stanja?

V tem primeru nam niti ne morete sporočati števčnega stanja, ker ga ne moremo zabeležiti, niti ne bo upoštevano.

Kako vem da gre na računu za poračun?

Poračun je lahko pozitiven ali negativen in gre za daljše časovno obdobje, npr.: od 1.10.2015-12.6.2016. To časovno obdobje je na našem računu navedeno med opombami. V primeru, da je račun pozitiven, je potrebno doplačilo, v nasprotnem primeru bomo dobropis upoštevali pri naslednjih računih ali Vam ga vrnili na Vaš transakcijski račun. V primeru da želite vračilo nam morate poslati pisno zahtevo. V kolikor imate še kakšen dolg bomo z dobropisom zapirali odprto terjatev in Vam vrnili razliko.

Kaj je akontacijski račun in kaj je navadni mesečni račun oz. račun po dejanski porabi?

Akontacijski račun je račun na katerem je zaračunana ocenjena poraba. Višina pavšala (ocenjene porabe) določi SODO ob vsakem poračunu oz. odčitanem stanju. Akontacijski račun je vsak mesec z istim številom dni enak, enkrat letno pa se naredi popis števca oz. poračun.

Navadni mesečni račun oz. račun po dejanski porabi pa je račun, kjer je obračunana dejanska poraba, kar pomeni da je vsak mesec različen znesek računa in ni poračuna.
Akontacijski račun boste prejeli zadnje dni tekočega meseca za tekoči mesec, navadnega pa v prvih dneh naslednjega meseca za pretekli mesec.

Kaj storiti v primeru dobroimetja?

Lahko se Vam dobroimetje vrne na Vaš transakcijski račun, v tem primeru nam pošljite zahtevek s potrebnimi podatki za nakazilo dobroimetja (Kontaktni podatki, transakcijski račun in naziv banke), v nasprotnem primeru pa Vam bomo račun izravnali, glede na znesek prihodnjega/-ih zneskov na računu/-ih.

Nimam priključka, saj gre za novogradnjo. Kakšen je postopek pridobitve?

V kolikor še nimate zagotovljenega priključka za električno energijo, vam v nadaljevanju podajamo osnovne korake, kako si le-tega zagotoviti. Postopek zahteva kar nekaj dokumentov. Verjamemo, da vam bodo naše informacije v pomoč, saj mi kot dobavitelj električne energije nastopamo v zaključni fazi procesa pridobivanja priključka, natančneje pred oddajo vloge za priključitev na elektroenergetsko omrežje.
Predhodno je potrebno dokumentacijo urejati s pristojnim izvajalcem nalog SODO.
Ustrezna dokumentacija in vloge: http://www.sodo.si/za-odjemalce/prikljucevanje

Koraki so naslednji:

 • Pridobitev projektnih pogojev
 • Pridobitev soglasja za priključitev
 • Soglasje k projektnim rešitvam
 • Pogodba o priključitvi
 • Pogodba o oskrbi z električno energijo (dobavitelj električne energije Elektro prodaja E.U.).
 • Vloga za priključitev na distribucijsko omrežje in dostop do omrežja.
 • Pregled in priklop priključka oz. merilnega mesta.
 • Priklop in zagotovitev dostopa do distribucijskega omrežja.

Z Elektro prodaja E.U. dobaviteljem električne energije sklenete pogodbo o oskrbi oziroma pogodbo o prodaji in nakupu električne energije preden oddate vlogo za priključitev in dostop do omrežja.

Kaj narediti, če menim, da imam preveliko/premajhno priključno moč?

V tem primeru lahko zmanjšate ali povečate priključno moč tako, da se zamenjajo glavne varovalke in to bo vplivalo na višino prispevka za obračunsko moč (na računu za električno energijo-obračunska moč). Predlagamo Vam da se v primeru zmanjšanja/povečanja priključne moči predhodno posvetujete s strokovnjakom, saj zmanjšanje moči lahko povzroči nezaželene izpade električne energije zaradi istočasne uporabe večjih porabnikov elektr.energije (bojler,pečice, kuhalne plošče,..). Te storitve obračunava sistemski operater omrežja uporabniku, skladno s cenikom storitev za uporabnike omrežja (http://www.sodo.si/ceniki-energije/cenik-storitev-ki-jih-sodo-zaracunava-direktno-uporabnikom ).

Kako se obračunava obračunska moč za podjetja po 1.1.2016?

S 1.1.2016 je stopil v veljavo nov način obračunavanja jalove energije in sicer tako, da se obračunava maksimalna 15 minutna obračunska moč skozi celoten mesec. Predhodno se je na tak način obračunavala obračunska moč samo v času VT.

Kako se obračunava jalova energija za podjetja po 1.1.2016?

Jalova energija se obračunava za podjetja po 1.1.2016 kot vsota vseh 15 minutnih absolutnih vrednosti čezmerno prevzete in čezmerno oddane jalove energije v induktivnem in kapacitivnem območju v obračunskem mesecu. Več o tem si lahko preberete na spodnji povezavi:

http://www.sodo.si/_files/3151/2016_02_11_Obvestilo_uporabnikom_cpje.pdf

Kakšni so minimalni standardi kakovosti oskrbe za neprekinjenost?

Na spodnji povezavi sistemskega operaterja so vam na voljo minimalni standardi kakovosti oskrbe za neprekinjenost.

http://www.sodo.si/_files/3103/MSK_2016.pdf

Kaj lahko stori gospodinjski odjemalec v primeru domnevne kršitve dobavitelja pri izvajanju pogodbe?
 1. Najprej pošlje pisno reklamacijo dobavitelju Elekro prodaja E.U. d.o.o. na naslov Lesna ulica 2, 3230 Šentjur (v zadevi navedite Reklamacija) ali elektronski naslov info@elektro-prodaja.eu  (v zadevi navedite Reklamacija).
 2. V primeru nestrinjanja z odgovorom dobavitelja na reklamacijo opisano v točki 1.) lahko pošlje pritožbo arbitru pisno na naslov ali elektronski naslov, ki sta navedena spodaj. Sledite navodilom opisanim v pravilniku.

Izbrani arbiter za dobavitelja Elektro prodaja E.U. d.o.o.:
Društvo mediatorjev Slovenije
Poljanski nasip 2
1000 Ljubljana
Slovenija
Elektronski naslov: drustvo.mediatorjev@gmail.com
Telefon: 031 591 744

Postopek resevanja reklamacij in pritozb

Pravilnik o postopku reševanja pritožb gospodinjskih odjemalcev v zvezi z dobavo električne energije

Struktura energetskih virov podjetja Elektro prodaja E.U. d.o.o.:
Levi tekst