Lesna ulica 2
3230 Šentjur
Sedež: Lesna ulica 2, 3230 Šentjur, Poslovna enota: Obirska ulica 4, 1000 Ljubljana

Sprememba plačnika

V primeru, da je plačnik druga oseba, kot zavedena na pogodbi, je potrebna predložitev izpolnjenega obrazca SODO s popisanim stanjem števca na dan primopredaje in primopredajni zapisnik med starim in novim najemnikom oz. med novim najemnikom in lastnikom.

*Vir: www.sodo.si

Sprememba lastnika

Za primere, ko se lastništvo nepremičnine spremeni, je potrebna predložitev izpolnjenega obrazca SODO s potrebnimi dokazili v prilogi (ZK izpisek, overjeno kupoprodajno pogodbo ali sklep o dedovanju), stanja števca na dan primopredaje in primopredajni zapisnik med starim in novim lastnikom.

*Vir: www.sodo.si

Soglasje solastnikov za evidentiranje lastnika merilnega mesta

Za primere ko je lastništvo deljeno, je potrebna predložitev izpolnjenega obrazca SODO s potrebnimi dokazili v prilogi (ZK izpisek, overjeno kupoprodajno pogodbo ali sklep o dedovanju), stanja števca na dan primopredaje.

*Vir: www.sodo.si

Sprememba naslova za pošiljanje računa za električno energijo

V primeru željene spremembe za pošiljanje računa je potrebno pisno javljanje Elektro prodaji E.U. d.o.o.

Statusne spremembe

Gre za spremembe naslova podjetja, preimenovanje podjetja, združitve podjetja, prenehanje delovanja podjetja, selitve sedeža podjetja, ipd. Za uveljavitev zahtevka za spremembo mora dobavitelj (vložnik) izvajalcu nalog SODO predložiti:

  • podatke o merilnem mestu, za katerega želi spremembo (številka in naslov MM),
  • datum spremembe ter stanje števca,
  • skeniran zahtevek s priloženo kopijo davčne registracije ali kopijo izpisa iz sodnega registra, v kolikor je to potrebno,
  • po potrebi tudi novo pogodbo.

*Vir: www.sodo.si