Lesna ulica 2
3230 Šentjur
Sedež: Lesna ulica 2, 3230 Šentjur, Poslovna enota: Obirska ulica 4, 1000 Ljubljana
06.01.2021

Združitev več odjemalcev pod eno sončno elektrarno

Prednosti združevanja merilnih mest pod eno sončno elektrarno

-V praksi se velikokrat zgodi, da ima odjemalec prenizko porabo električne energije, da bi bila investicija upravičena. V takih primerih je najboljša rešitev povezava več merilnih mest v skupnost OVE.

-V primeru, da vam streha ne omogoča izgradnje optimalne sončne elektrarne se lahko povežete v skupnost z nekom, ki ima boljše pogoje za izgradnjo sončne elektrarne.

Samooskrba večstanovanjske stavbe

V samooskrbo večstanovanjske stavbe se lahko povežejo odjemalci, ki odjemajo električno energijo za lastne potrebe preko dveh ali več merilnih mest iste večstanovanjske stavbe in ki v samooskrbo lahko vključijo tudi eno ali več merilnih mest, prek katerega oziroma katerih se z električno energijo oskrbujejo skupni prostori ali skupne naprave večstanovanjske stavbe (v nadaljnjem besedilu: merilna mesta skupne rabe) ali ki v samooskrbo vključijo dve ali več merilnih mest skupne rabe.

Skupnost OVE

V skupnost OVE se lahko povežejo odjemalci, ki odjemajo električno energijo prek dveh ali več merilnih mest, ki sta oziroma so priključena na nizkonapetostno omrežje iste transformatorske postaje naprava za samooskrbo.

Povpraševanje za sončno elektrarno
Brezplačna ponudba
Izpolni obrazec in prejmi brezplačno ponudbo

Slika zadnjega računa* če nam pošljete sliko zadnjega računa vam ponudbo pripravimo v 24 urah!