Lesna ulica 2
3230 Šentjur
Sedež: Lesna ulica 2, 3230 Šentjur, Poslovna enota: Obirska ulica 4, 1000 Ljubljana
30.12.2021

Dvig cen energentov na nepredstavljive nivoje

Ekonomsko razumno je pričakovanje, da so cene energentov, ki imajo zagotovo največji multiplikativen učinek na inflacijo dolgoročno stabilne. V letu 2021 je elektrika kot energent to tezo relativno ovrgla.

V nadaljevanju navajamo le nekatere od razlogov, ki so posledica velike rasti cen energentov na veleprodajnem trgu v zadnjem obdobju. Če želite v prihodnosti biti neodvisni od gibanja cen energentov vam predlagamo investicijo v sončno elektrarno. S tem si zmanjšate stroške električne energije in tveganje ob nepredvidljivi rasti cen elektrike. Zagotovite si lastno proizvodnjo električne energije, ter poskrbite za prehod v zeleno prihodnost.

Na hitre spremembe cen lahko vpliva samo kakšen nepredviden dogodek, na primer nepredvidena ustavitev NEK za pol leta ali več, razpad katerega od večjih energetskih sistemov v Evropi - primer razpad energetskega sistema v Kaliforiji pred nekaj leti, ki je povzročil visoke dvige cen električne energije, je bil pa to v svetovnem merilu enkraten dogodek, ki se v Evropi ne more ponoviti, saj so bili v Kaliforniji udeleženci na trgu izključno zasebna podjetja, v Evropi pa večinoma poznamo samo državno regulirane sisteme trgovanja in distribucije z električno energijo. Poleg tega iz izkušenj vemo, da energija, ki ima od vseh vrst blaga enega od največjih multiplikativnih učinkov na inflacijo še posebej visoko cenovno neelastičnost kar se izkazuje v dolgoročno izjemno stabilnih limitih trgovanja z energijo na borzi, oziroma z drugimi besedami iz triletnega diagrama je jasno razvidno, da je bila trgovina z električno energijo izjemno cenovno stabilna in je trenutno stanje posledica netržnih dejavnikov, ki so enkratni in se ne morejo predvideti niti ponoviti. V tem primeru zagotovo državni regulator ni odigral svoje vloge saj bi glede na cenovno občutljivost moral v takih primerih uresničiti svojo vlogo in onemogočiti ekscese, ki nimajo zveze s trgom. Glede na večletno povprečje cen na borzi je bilo več kot razumno pričakovati, da odstopanje ne bo niti 10 odstotno, kaj šele več. Odstopanje v ekstremu pa je preseglo 400 odstotkov.

Na ceno električne energije na veleprodajnem trgu vpliva več dejavnikov. Najpomembnejši dejavniki so cene zemeljskega plina, cena premoga in cena CO2 emisijskih kuponov. V letu 2021 smo imeli v pomladanskem času temperature, ki so bile dosti nižje od večletnega povprečja, kar je privedlo do tega, da so se zaloge zemeljskega plina v evropskih skladiščih močno znižale. Do nenehne rasti cene zemeljskega plina je prišlo še pred zimskim obdobjem, saj so države morale napolniti svoje zaloge zemeljskega plina. Istočasno so se s pomanjkanjem zemeljskega plina soočali tudi v Aziji. V Južni Ameriki pa je bilo zaradi izredno sušnega obdobja močno povečano povpraševanje po zemeljskem plinu. Torej se je istočasno močno povečalo povpraševanje po plinu na treh kontinentih. Zaradi politike razogljičenja  v Evropski Uniji so se posledično tudi zvišale cene CO2 kuponov, ki omejujejo količino emitiranega CO2 v ozračje, tako, da je Evropska Unija pričela zmanjševati skupno število dovolilnic, ki so bile na voljo na trgu. Zaradi COVID-19 ukrepov in večjih težavah pri oskrbi premoga in vse večji ceni zemeljskega plina so se pričele dvigovati tudi cene premoga. Na ekstremen porast cene zemeljskega plina pa je seveda močno vplivalo politično stanje med Rusijo, Ukrajino in Evropsko unijo glede novo zgrajenega plinovoda Nordstream 2, ki zaobide Ukrajino kot tranzitno državo za oskrbo Evrope z zemeljskim plinom. Zaradi tega je Rusija preko Ukrajine pošiljala le minimalne količine zemeljskega plina, kar je močno povečalo skrb z oskrbo Evropskega prebivalstva z zemeljskim plinom za prihajajočo zimo.

Skupek teh učinkov je razviden na končni ceni pasovne električne energije ki ga lahko vidimo na Slika1. Prikazuje gibanje cene pasovne električne energije na Madžarskem, na katere ceno je vezana tudi cena električne energije v Sloveniji. Iz diagrama lahko opazimo da je bila cena pasovne električne energije za leto 2022 na začetku leta okoli 50 EUR/MWh, ki je skozi leto neprestano rastla in prišla do vrtoglavih 330 EUR/MWh. Diagram nam lepo prikaže, da je borzna cena v enem letu poskočila za 6x. S tem so se seveda dvigovale tudi cene električne energije za dan vnaprej, s katerimi ponudniki (dobavitelji) električne energije izravnavajo porabo svojih odjemalcev. Navsezadnje pa so se za 6x tudi povečale cene električne energije na izravnavi, ki jo izvede operater trga z električno energijo.

Slika gibanja cene električne energije na madžarski borzi.