Sprememba plačnika

V primeru, da je plačnik druga oseba, kot zavedena na pogodbi, je potrebna predložitev izpolnjenega obrazca SODO s popisanim stanjem števca na dan primopredaje in primopredajni zapisnik med starim in novim najemnikom oz. med novim najemnikom in lastnikom.

Obrazec za evidentiranje plačnika

*Vir: www.sodo.si

Sprememba lastnika

Za primere, ko se lastništvo nepremičnine spremeni, je potrebna predložitev izpolnjenega obrazca SODO s potrebnimi dokazili v prilogi (ZK izpisek, overjeno kupoprodajno pogodbo ali sklep o dedovanju), stanja števca na dan primopredaje in primopredajni zapisnik med starim in novim lastnikom.

Obrazec za spremembo lastništva

*Vir: www.sodo.si

Soglasje solastnikov za evidentiranje lastnika merilnega mesta

Za primere ko je lastništvo deljeno, je potrebna predložitev izpolnjenega obrazca SODO s potrebnimi dokazili v prilogi (ZK izpisek, overjeno kupoprodajno pogodbo ali sklep o dedovanju), stanja števca na dan primopredaje.

Soglasje solastnikov za evidentiranje lastnika merilnega mesta

*Vir: www.sodo.si

Sprememba naslova za pošiljanje računa za električno energijo

V primeru željene spremembe za pošiljanje računa je potrebno pisno javljanje Elektro prodaji E.U. d.o.o.

Vloga za vračilo dobropisa pri Elektro prodaja E.U. d.o.o. V kolikor želite vračilo dobropisa pri nas, Vam je na voljo spodnji obrazec, ki ga izpolnete in nam ga pošljete.

Vloga za prejemanje e-računa

Statusne spremembe

(spremembe naslova podjetja, preimenovanje podjetja, združitve podjetja, prenehanje delovanja podjetja, selitve sedeža podjetja, ipd.)

Za uveljavitev zahtevka za spremembo mora dobavitelj (vložnik) izvajalcu nalog SODO predložiti:

  • podatke o merilnem mestu, za katerega želi spremembo (številka in naslov MM)
  • datum spremembe ter stanje števca
  • skeniran zahtevek s priloženo kopijo davčne registracije ali kopijo izpisa iz sodnega registra, v kolikor je to potrebno
  • po potrebi tudi novo pogodbo

Izjava o spremembi osebnih podatkov

*Vir: www.sodo.si

Želite privarčevati pri električni energiji?