Obvestilo o spremembi cen

29. avgusta 2018

Obveščamo Vas o spremembi paketnega cenika Klasična oskrba  in Tarifnega sistema za male poslovne odjemalce z dnem 1.10.2018.

Od objave obvestila do spremembe cen ima kupec pravico, da v skladu z Energetskim zakonom in splošnimi pogoji brez odpovednega roka in pogodbene kazni odstopi od pogodbenega razmerja, če se s predlaganimi spremembami ne strinja.

Za vse informacije smo dosegljivi na telefonski številki: 01 367 20 83 ali elektronskem naslovu: info@elektro-prodaja.eu.

Želite privarčevati pri električni energiji?