UGODNO MAREC ELEKTRIKA 2/2020

Cenik električne energije za paket UGODNO MAREC ELEKTRIKA 2/2020, veljaven od 01.03.2019 dalje:

Neobnovljiva energija Obnovljiva energija
Cena brez DDV Cena z DDV Cena brez DDV Cena z DDV
VT (EUR/kWh) 0,067500 0,082350 0,068300 0,083326
MT (EUR/kWh) 0,042100 0,051362 0,042900 0,052338
ET (EUR/kWh) 0,057100 0,069662 0,057900 0,070638

 

Sklepanje pogodbe s paketom UGODNO MAREC ELEKTRIKA 2/2020 je mogoče do 31.3.2019 oz. do razprodaje zakupljenih količin električne energije.

Pogoj za uveljavljanje cen iz tega cenika je pošiljanje računov v PDF obliki na elektronski naslov. V primeru, da pošiljanje računov kupcu na elektronski naslov ni mogoče, za kupca veljajo pogoji in cene iz paketa KLASIČNA OSKRBA.

Cene iz tega cenika veljajo za gospodinjske odjemalce in za vse stopnje odjema, od 3 kW do 41 kW. Cene ne vključujejo dajatev za uporabo omrežja, trošarine ter drugih prispevkov, ki jih določa država RS in na katere posamezni prodajalec nima vpliva.

Cene iz tega cenika veljajo od 01.03.2019 do 29.2.2020.

Kupec je časovno vezan od dneva vključitve kupca v bilančno skupino prodajalca do 29.2.2020

Čas trajanja posamezne tarife VT, MT in ET je opredeljen v veljavnem aktu, ki ga izdaja Javna agencija RS za energijo, in sicer:

  • VT: od ponedeljka do petka od 06.00 h do 22.00 h;
  • MT: od ponedeljka do petka od 22.00 h do 06.00 h; sobote in nedelje ter prazniki od 00.00 h do 24.00 h;
  • ET: od ponedeljka do nedelje od 00.00 h do 24.00 h.

 Cenik storitev

Storitev Enota Cena brez DDV Cena z DDV
Izpis konto kartice ali odprtih postavk kos brezplačno brezplačno
Obračun električne energije na zahtevo kupca kos brezplačno brezplačno
Prepis računa za električno energijo kos brezplačno brezplačno
Izpis porabe električne energije na zahtevo kupca kos brezplačno brezplačno
Navadni opomin kos 5,00 EUR 5,00 EUR
Opomin pred ustavitvijo dobave električne energije kos 10,00 EUR 10,00 EUR

Stroški opomina se zaračunavajo v skladu z 27.a členom Zakona o potrošnikih.

V skladu z 2. odstavkom 13. člena Pravilnika o izvajanju zakona o DDV se davek od stroškov opomina prodajalca ne obračunava.

Na zahtevo odjemalca se izdela kopija ali prepis računa ali dobropisa za električno energijo.

Stroški izterjave in odklopa

Zaračunajo se dejansko nastali stroški.

Pogoji Paketov Ugodno prodajalca Elektro prodaja E.U. d.o.o.
Splošni pogoji družbe Elektro prodaja E.U. d.o.o.

Želim, da me kontaktira prijazni svetovalec Elektro prodaje E.U.

Povpraševanje in menjava dobavitelja

* obvezen podatek

Želite privarčevati pri električni energiji?