UGODNO JESENSKA ELEKTRIKA GARANT 2/2022

Cenik električne energije za paket UGODNO JESENSKA ELEKTRIKA GARANT 2/2022, veljaven od 01.09.2020 dalje:

Neobnovljiva energija Obnovljiva energija
Cena brez DDV Cena z DDV Cena brez DDV Cena z DDV
VT (EUR/kWh) 0,072100 0,087962 0,072900 0,088938
MT (EUR/kWh) 0,045500 0,055510 0,046300 0,056486
ET (EUR/kWh) 0,064000 0,078080 0,064800 0,079056

Sklepanje pogodbe s paketom UGODNO JESENSKA ELEKTRIKA GARANT 2/2022 je mogoče do 30.9.2020 oz. do razprodaje zakupljenih količin električne energije.

Cene iz tega cenika veljajo za gospodinjske odjemalce in za vse stopnje odjema, od 3 kW do 41 kW. Cene ne vključujejo dajatev za uporabo omrežja, trošarine ter drugih prispevkov, ki jih določa država RS in na katere posamezni prodajalec nima vpliva.

Cene iz tega cenika veljajo od 01.09.2020 do 28.2.2022.

Kupec je časovno vezan od dneva vključitve kupca v bilančno skupino prodajalca do poteka obdobja 12 mesecev, oz. največ do 28.2.2022.

Čas trajanja posamezne tarife VT, MT in ET je opredeljen v veljavnem aktu, ki ga izdaja Javna agencija RS za energijo, in sicer:

  • VT: od ponedeljka do petka od 06.00 h do 22.00 h;
  • MT: od ponedeljka do petka od 22.00 h do 06.00 h; sobote in nedelje ter prazniki od 00.00 h do 24.00 h;
  • ET: od ponedeljka do nedelje od 00.00 h do 24.00 h.

Cenik storitev

Storitev Enota Cena brez DDV Cena z DDV
Izpis konto kartice ali odprtih postavk kos brezplačno brezplačno
Obračun električne energije na zahtevo kupca kos brezplačno brezplačno
Prepis računa za električno energijo kos brezplačno brezplačno
Izpis porabe električne energije na zahtevo kupca kos brezplačno brezplačno
Navadni opomin* kos 5,00 EUR 5,00 EUR
Opomin pred ustavitvijo dobave električne energije* kos 10,00 EUR 10,00 EUR

*ne velja za potrošnike

Stroški opomina se za potrošnike zaračunavajo v skladu z 27.a členom Zakona o potrošnikih.

V skladu z 2. odstavkom 13. člena Pravilnika o izvajanju zakona o DDV se davek od stroškov opomina prodajalca ne obračunava.

Na zahtevo odjemalca se izdela kopija ali prepis računa ali dobropisa za električno energijo.

Stroški izterjave in odklopa

Zaračunajo se dejansko nastali stroški.

Pogoji Paketov Ugodno prodajalca Elektro prodaja E.U. d.o.o.
Splošni pogoji družbe Elektro prodaja E.U. d.o.o.

Želim, da me kontaktira prijazni svetovalec Elektro prodaje E.U.

Povpraševanje in menjava dobavitelja

* obvezen podatek

Želite privarčevati pri električni energiji?