NAJCENEJE ZIMSKA ELEKTRIKA 1/2019

Cenik električne energije za paket Paket NAJCENEJE ZIMSKA ELEKTRIKA 1/2019, veljaven od 01.02.2018 dalje:

Neobnovljiva energija Obnovljiva energija
Cena brez DDV Cena z DDV Cena brez DDV Cena z DDV
VT (EUR/kWh) 0,057790 0,070504 0,058590 0,071480
MT (EUR/kWh) 0,034590 0,042200 0,035390 0,043176
ET (EUR/kWh) 0,048790 0,059524 0,049590 0,060500

Sklepanje pogodbe s paketom NAJCENEJE ZIMSKA ELEKTRIKA 1/2019 je mogoče samo do 28.2.2018 oz. do razprodaje zakupljenih količin električne energije.

Pogoj za uveljavljanje cen iz tega cenika je pošiljanje računov v PDF obliki na elektronski naslov. V primeru, da pošiljanje računov kupcu na elektronski naslov ni mogoče, za kupca veljajo pogoji in cene iz paketa KLASIČNA OSKRBA.

Cene iz tega cenika veljajo za gospodinjske odjemalce in za vse stopnje odjema, od 3 kW do 41 kW. Cene ne vključujejo dajatev za uporabo omrežja, trošarine ter drugih prispevkov, ki jih določa država RS in na katere posamezni prodajalec nima vpliva.

Cene iz tega cenika veljajo od 01.02.2018 do 31.1.2019.

Kupec je časovno vezan od dneva vključitve kupca v bilančno skupino prodajalca do 31.01.2019.

Čas trajanja posamezne tarife VT, MT in ET je opredeljen v veljavnem aktu, ki ga izdaja Javna agencija RS za energijo, in sicer:

  • VT: od ponedeljka do petka od 06.00 h do 22.00 h;
  • MT: od ponedeljka do petka od 22.00 h do 06.00 h; sobote in nedelje ter prazniki od 00.00 h do 24.00 h;
  • ET: od ponedeljka do nedelje od 00.00 h do 24.00 h.

Cenik storitev

Storitev Enota Cena brez DDV Cena z DDV
Izpis konto kartice ali odprtih postavk kos brezplačno brezplačno
Obračun električne energije na zahtevo kupca kos brezplačno brezplačno
Prepis računa za električno energijo kos brezplačno brezplačno
Izpis porabe električne energije na zahtevo kupca kos brezplačno brezplačno
Opomin prodajalca (za posamezno merilno mesto) kos 5,00 EUR 5,00 EUR
Opomin prodajalca pred ustavitvijo dobave električne energije kos 10,00 EUR 10,00 EUR

V skladu z 2. odstavkom 13. člena Pravilnika o izvajanju zakona o DDV se davek od stroškov opomina prodajalca ne obračunava.

Na zahtevo odjemalca se izdela kopija ali prepis računa ali dobropisa za električno energijo.

Pogoji Paketov Najceneje prodajalca Elektro prodaja E.U. d.o.o.
Splošni pogoji družbe Elektro prodaja E.U. d.o.o.

Želim, da me kontaktira prijazni svetovalec Elektro prodaje E.U.

Povpraševanje in menjava dobavitelja

* obvezen podatek

Želite privarčevati pri električni energiji?