NAJCENEJE ELEKTRIKA 2017

Cenik električne energije za paket NAJCENEJE ELEKTRIKA 2017, veljaven od 01.1.2017 dalje:

Neobnovljiva energija Obnovljiva energija
Cena brez DDV Cena z DDV Cena brez DDV Cena z DDV
VT (EUR/kWh) 0,055790 0,068064 0,056590 0,069040
MT (EUR/kWh) 0,029790 0,036344 0,030590 0,037320
ET (EUR/kWh) 0,049400 0,060268 0,050200 0,061244

Sklepanje pogodbe s paketom NAJCENEJE ELEKTRIKA 2017 je mogoče do 31.12.2017 oz. do razprodaje zakupljenih količin električne energije.
Cene iz tega cenika veljajo za gospodinjske odjemalce in za vse stopnje odjema, od 3 kW do 41 kW. Cene ne vključujejo dajatev za uporabo omrežja, trošarine ter drugih prispevkov, ki jih določa država RS in na katere posamezni prodajalec nima vpliva.
Cene iz tega cenika veljajo od 01.01.2017 do 31.12.2017.
Kupec je časovno vezan od dneva vključitve kupca v bilančno skupino prodajalca do 31.12.2017.
Čas trajanja posamezne tarife VT, MT in ET je opredeljen v veljavnem aktu, ki ga izdaja Javna agencija RS za energijo, in sicer:

  • VT: od ponedeljka do petka od 06.00 h do 22.00 h;
  • MT: od ponedeljka do petka od 22.00 h do 06.00 h; sobote in nedelje ter prazniki od 00.00 h do 24.00 h;
  • ET: od ponedeljka do nedelje od 00.00 h do 24.00 h.

Cenik storitev

Storitev Enota Cena brez DDV Cena z DDV
Izpis konto kartice ali odprtih postavk kos brezplačno brezplačno
Obračun električne energije na zahtevo kupca kos brezplačno brezplačno
Prepis računa za električno energijo kos brezplačno brezplačno
Izpis porabe električne energije na zahtevo kupca kos brezplačno brezplačno
Opomin prodajalca (za posamezno merilno mesto) kos 1,00 EUR 1,00 EUR
Opomin prodajalca pred ustavitvijo dobave električne energije kos 3,00 EUR 3,00 EUR

V skladu z 2. odstavkom 13. člena Pravilnika o izvajanju zakona o DDV se davek od stroškov opomina prodajalca ne obračunava.

Na zahtevo odjemalca se izdela kopija ali prepis računa ali dobropisa za električno energijo.

Pogoji Paketov Najceneje prodajalca Elektro prodaja E.U. d.o.o.
Splošni pogoji družbe Elektro prodaja E.U. d.o.o.

Želim, da me kontaktira prijazni svetovalec Elektro prodaje E.U.

Povpraševanje in menjava dobavitelja

* obvezen podatek

Želite privarčevati pri električni energiji?