EKO

Cenik električne energije za paket EKO, veljaven od 22.03.2014 dalje:

Neobnovljiva energija Obnovljiva energija
Cena brez DDV Cena z DDV Cena brez DDV Cena z DDV
VT (EUR/kWh) 0,061200 0,074664 0,06200 0,075640
MT (EUR/kWh) 0,033550 0,040931 0,034350 0,041907
ET (EUR/kWh) 0,053550 0,065331 0,054350 0,066307

Paket EKO je možno skleniti v primeru učinkovitega ravnanja z energijo na odjemnem/ih mestu/ih. To pomeni, da objekt ustreza katerim od kriterijev energetsko varčnih gradenj (nizkoenergijska, pasivna, nič-energijska, energijsko samozadostna ter plus-energijska hiša). Paket lahko izberejo tudi odjemalci, ki na dan pristopa k paketu EKO posedujejo na merilnem mestu toplotno črpalko, sončne kolektorje ali druge naprave, ki dvigujejo raven učinkovite rabe energije. Za pristop k paketu EKO mora odjemalec priskrbeti tudi ustrezna dokazila za izpolnjevanje pogojev paketa (računi, slike, energetska izkaznica itd.). S podpisom pogodbe odjemalec pristopi k akciji, v kateri pod kazensko in materialno odgovornostjo potrjuje resničnost podatkov, saj si dobavitelj pridržuje pravico kadarkoli v času veljavnosti pogodbe preveriti resničnost le teh.

Cene iz cenika veljajo od 22.03.2014 dalje za gospodinjske odjemalce in za vse stopnje odjema, od 3 kW do 41 kW. Cene ne vključujejo dajatev za uporabo omrežja, trošarine ter drugih prispevkov, ki jih določa država RS in na katere posamezni prodajalec nima vpliva.

Cene iz tega cenika veljajo do začetka veljave novega cenika, do preklica oz. do prodaje zakupljenih količin električne energije.

Čas trajanja posamezne tarife VT, MT in ET je opredeljen v veljavnem aktu, ki ga izdaja Javna agencija RS za energijo, in sicer:

  • VT: od ponedeljka do petka od 06.00 h do 22.00 h;
  • MT: od ponedeljka do petka od 22.00 h do 06.00 h; sobote in nedelje ter prazniki od 00.00 h do 24.00 h;
  • ET: od ponedeljka do nedelje od 00.00 h do 24.00 h.
Storitev Enota Cena brez DDV Cena z DDV
Izpis konto kartice ali odprtih postavk kos brezplačno brezplačno
Obračun električne energije na zahtevo kupca kos brezplačno brezplačno
Prepis računa za električno energijo kos brezplačno brezplačno
Izpis porabe električne energije na zahtevo kupca kos brezplačno brezplačno
Opomin prodajalca (za posamezno merilno mesto) kos 1,00 EUR 1,00 EUR
Opomin prodajalca pred ustavitvijo dobave električne energije kos 3,00 EUR 3,00 EUR

V skladu z 2. odstavkom 13. člena Pravilnika o izvajanju zakona o DDV se davek od stroškov opomina prodajalca ne obračunava.

Na zahtevo odjemalca se izdela kopija ali prepis računa ali dobropisa za električno energijo.

Splošni pogoji družbe Elektro prodaja E.U. d.o.o.

Želim, da me kontaktira prijazni svetovalec Elektro prodaje E.U.

Povpraševanje in menjava dobavitelja

* obvezen podatek

Želite privarčevati pri električni energiji?